Dagschoonmaak motiveert onze leerlingen

   
Opdrachtgever:
 Maurick College
Contactpersoon: Chris van Swaaij
Functie: Stafmedewerker

 

 

“Op het Maurick College zijn we erg blij met dagschoonmaak,” vertelt Chris van Swaaij, Stafmedewerker bij het Maurick College. Van Swaaij houdt zich onder andere bezig met facilitaire zaken. “Dagschoonmaak is goed voor de gang van zaken. Onze leerlingen zien door dagschoonmaak dat er gewerkt wordt aan een schone school door de schoonmakers. Dit motiveert de jongeren om zelf ook netjes met hun spullen om te gaan en de ruimtes schoon te houden. Dagschoonmaak is dan ook één van de voordelen van De Schoonmaak Coöperatie.” 

Meerdere voordelen van De Schoonmaak Coöperatie

Naast het feit dat door dagschoonmaak leerlingen worden gemotiveerd om zorgvuldig met zaken om te gaan, kan Chris ook andere redenen noemen waarom het Maurick College ervoor heeft gekozen om met De Schoonmaak Coöperatie samen te werken. “We hebben al jaren schoonmaakmedewerkers van De Schoonmaak Coöperatie in huis. Bij het Maurick College willen we mede op deze wijze maatschappelijke betrokkenheid inhoud geven. Daarnaast is het goed als onze leerlingen dagelijks in contact komen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook krijgen leerlingen hierdoor het besef wat werken in de schoonmaak inhoudt.”

“De Schoonmaak Coöperatie neemt initiatief en is verantwoordelijk”

“Belangrijk is dat het schoonmaakbedrijf dat we in huis hebben initiatief neemt en verantwoordelijkheid toont,” vindt Van Swaaij. “Het schoonmaakbedrijf moet zich verantwoordelijk voelen voor een schone school. Het is van belang dat de schoonmakers zien wat er moet gebeuren en hierop inspelen.” De medewerkers en werkleiding van De Schoonmaak Coöperatie zijn vijf dagen per week aanwezig bij het Maurick College en gaan volgens Chris goed met deze verwachting om. Daarbij wordt er door de schoonmakers gedaan wat er is afgesproken. Hierdoor heeft Chris zelf weinig omkijken naar het beheer van de schoonmaak van het Maurick College.

Contact met De Schoonmaak Coöperatie

Het contact tussen het Maurick College en De Schoonmaak Coöperatie verloopt volgens Chris prima. Ook wordt er goed op de schoonmakers gereageerd door zowel leerlingen als medewerkers van het Maurick College. “Je hebt met elk bedrijf waarmee je samenwerkt wel eens iets,” zegt Chris. “Maar alles wordt altijd in overleg goed opgelost. Wanneer we ergens tegenaan zouden lopen, wordt daar iets aan gedaan. Daarnaast houden we een werkoverleg wanneer er bijzonderheden zijn. Als er bijvoorbeeld een opendag is en we extra mensen nodig hebben, wordt dit geregeld.”

Aanbesteding

De schoonmaak bij het Maurick College wordt geregeld aan de hand van een Europese aanbesteding. De opdracht die bij De Schoonmaak Coöperatie is neergelegd, is dan ook conform het bestek van deze aanbesteding. Daarbij werkt het Maurick College samen met een derde externe partij die de aanbesteding begeleidt. “Alles is prima geregeld,” aldus Chris. 

Maurick College

Het Maurick College is een scholengemeenschap in Vught voor vmbo, havo en vwo. Onderwijs op het Maurick College wordt gegeven volgens het Dalton-concept. Daltononderwijs is een manier van lesgeven, waarbij de leerlingen zelf keuzes mogen maken, waar de leerlingen zelfstandig veel kunnen doen en waar samenwerking wordt gestimuleerd. Drie belangrijke pijlers die een rol spelen op de school zijn, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.