Medewerkers ontwikkelen in hun werk

Datum: 20-11-17

Bij u op de locatie werkt een medewerker van De Schoonmaak Coöperatie waar u heel tevreden over bent. Dan blijkt ineens dat hij of zij wordt overgeplaatst naar een andere locatie. Dat is best even slikken. Herkent u dit? De geschetste situatie heeft te maken met de missie van De Schoonmaak Coöperatie. Deze missie houdt in om medewerkers zo ver mogelijk te ontwikkelen in hun werk; De Schoonmaak Coöperatie is een leerwerkbedrijf. 

Een stap naar zelfstandig werken

Het kan dus voorkomen dat een medewerker die op een locatie met voorwerker werkt zich onder begeleiding van De Schoonmaak Coöperatie dusdanig heeft ontwikkeld dat hij of zij uiteindelijk naar een locatie zonder voorwerker kan als hij of zij dat wil. Voor de klant is het dan niet altijd duidelijk waarom een medewerker waar de klant tevreden over is, een andere werkplek krijgt. Voor de medewerker in kwestie daarentegen gaat het dan vaak om een positieve ontwikkeling, het zetten van de stap naar zelfstandig werken. 

Angela stroomde ook door

Dit was het ook geval bij Angela Staps. Werken zonder voorwerker past beter bij haar, ze werkt graag alleen. Daarbij functioneert ze beter zonder de prikkels van een grote locatie met veel collega’s en een voorwerker. Dus toen er bij Stappegoor T-Kwadraat een werkplek vrij kwam had zij de mogelijkheid om door te stromen naar een werkplek zonder voorwerker. Angela: “Het is nog wel zoeken. Ik moet mijn draai nog vinden in de vrijheid die ik heb. Gelukkig kan ik altijd terugvallen op de rayonleider als het even minder gaat op het werk of met mijzelf. Daarna kan ik weer door.”