Provincie Noord-Brabant eerste lid De Schoonmaak Coöperatie

Datum: 14-04-17

Provincie Noord-Brabant eerste lid De Schoonmaak Coöperatie

Provincie Noord-Brabant eerste lid De Schoonmaak Coöperatie

Toen de provincie Noord-Brabant in 2013 een samenwerking met De Schoonmaak Coöperatie aanging stond ze vierkant achter de keuze om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Sterker nog; de provincie was erg tevreden over de schoonmaak door De Schoonmaak Coöperatie en wilde graag op structurele basis werkplekken beschikbaar stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komst van de Participatiewet versterkte deze wens. Na verschillende afwegingen koos de provincie er voor om per 1 januari 2017 lid te worden van De Schoonmaak Coöperatie.

De Schoonmaak Coöperatie is een coöperatieve vereniging. De coöperatie als rechtsvorm wordt in toenemende mate door overheden in Nederland gebruikt en geeft de mogelijkheid om naast oprichtende leden ook andere partijen lid te laten worden. Een lidmaatschap van De Schoonmaak Coöperatie brengt geen risico’s met zich mee voor de leden en zij betalen geen contributie.  Een coöperatie is een rechtsvorm met uitgesloten aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden geen financieel risico lopen. Wel brengt een lidmaatschap rechten met zich mee en een lid heeft desgewenst invloed op strategie, begroting en beleid van De Schoonmaak Coöperatie.

Twee doelen

‘Lid worden overweeg je alleen als de samenwerking goed is’, vertelt Fons Reijnen (hoofd afdeling Huis voor Brabant). Hij stond samen met Gerda Geesken (projectleider Maatschappelijk Betrokken ondernemen) en Brigit van Moergestel (contractmanager) aan de wieg van het lidmaatschap. ‘De hele voorbereiding op het lidmaatschap heeft twee jaar geduurd. Met juristen, inkoop en P&O hebben we onderzocht of een lidmaatschap mogelijk was.’ Gerda Geesken vult aan dat de provincie lid wilde worden om duurzame werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast had de provincie door de komst van de Participatiewet de wettelijke verplichting om naar rato bij te dragen aan 25.000 werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de provincie kwam dat neer op 41 fte.

‘Met die twee doelen voor ogen, leerwerkplekken bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voldoen aan de wettelijke verplicht vanuit de Participatiewet, hebben we vijf alternatieven bekeken,’ vertelt Geesken. Die alternatieven gingen van het handhaven van de huidige werkwijze tot het aanbesteden van het werk in delen tot het lid worden van de coöperatie. Na het onderzoeken van de afwegingen bleek dat lid worden van de coöperatie de enige optie was waarmee beide doelen behaald konden worden.

Groeiproces

Door lid te worden van De Schoonmaak Coöperatie laat de provincie binnen en buiten haar eigen organisatie zien dat ze het belangrijk vindt om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien kan ze meepraten over de bedrijfsvoering van De Schoonmaak Coöperatie. ‘Maar hoe dat er precies uitziet weten we nog niet,’ vertelt Fons Reijnen. ‘Het lidmaatschap is een wederzijds groeiproces. Wat voor ons het belangrijkste is, is de continuïteit van de samenwerking. We hebben nu een langdurig contract aan kunnen gaan. Uiteraard moeten we het contract wel eens in de paar jaar commercieel toetsen. Voldoet het contract nog aan de markt? Ik kan me voorstellen dat we dat bijvoorbeeld door een makelaar laten onderzoeken. Mochten er afwijkingen zijn in het contract ten opzichte van wat er in de markt gebeurt dan moeten we met elkaar aan tafel.”

Kwaliteit geborgd

Brigit van Moergestel ziet dat met de langdurige samenwerking ook de kwaliteit van het schoonmaakwerk geborgd is. ‘Voordat De Schoonmaak Coöperatie de schoonmaak van het provinciehuis deed, kreeg ik zo’n 100 meldingen per maand over de schoonmaak. Nu zijn dat er hooguit 15. Het is heerlijk om met de mensen van DSC te werken. Ze zijn zo betrokken en voelen als collega’s.’ De schoonmaakmedewerkers werken overdag. Dat was in het begin best spannend vertelt Van Moergestel. ‘Collega’s moesten wennen aan deze verandering maar grote klachten zijn uitgebleven. Het voordeel van dagschoonmaak is dat je ziet dat er schoongemaakt wordt en dat het schoon is. Bovendien kun je mensen ook vragen om iets te doen als het een keer niet helemaal goed is.’ Reijnen, Geesken en Van Moergestel beamen alle drie dat de samenwerking vooral prettig is omdat de samenwerking twee kanten op werkt. Fons Reijnen: ‘Het gaat nooit over geld. Deze samenwerking is gebaseerd op een relatiecontract en niet op een zakelijk contract.’