Tip voor uw BHV'ers

Datum: 07-12-17

Tijdens het schoonmaakwerk staat de veiligheid van onze medewerkers voorop. Daarom leiden we hen op en kennen zij de procedures bij incidenten. 

Bij incidenten met schoonmaakmiddelen gebruiken onze medewerkers de zogenaamde WIK-kaarten (Werkinstructiekaarten). WIK-kaarten zijn beknopt beschreven VIB-bladen (Veiligheidsinformatiebladen) waarop alle informatie over het betreffende product staat. Indien noodzakelijk kan een WIK kaart overhandigd worden aan een BHV’er of arts om eerste hulp op een juiste manier uit te voeren.

Mochten uw BHV’ers hulpverlening toe willen passen dan kunnen zij de WIK-kaarten vinden in de ISO-map van De Schoonmaak Coöperatie. Deze is altijd op uw locatie aanwezig. Op de WIK-kaarten staan de hoofdpunten van alle risico’s zoals die op de VIB-bladen beschreven zijn. Eerste hulp maatregelen bij incidenten is daar een van. Bij incidenten met schoonmaakmiddelen is De Schoonmaak Coöperatie zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze handelen.