Weinig tot geen fouten

Datum: 11-04-17

Medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie maken goed schoon. Dat kunnen wij u vertellen maar dat blijkt vooral uit de ruim honderd VSR-metingen die in 2016 op locaties van onze opdrachtgevers gedaan zijn. Op elke locatie bleef het aantal fouten ver onder de goedkeurgrens.

De VSR-methode werkt met een goedkeurgrens. Per soort ruimte (kantoor, leslokalen, sanitair en verkeersruimte) wordt volgens een vaste methodiek vastgesteld hoeveel fouten er gemaakt mogen worden. Dat is bij elke locatie/opdrachtgever dus anders. Wordt bijvoorbeeld bepaald dat er bij een opdrachtgever in de kantoren 34 fouten gemaakt mogen worden dan krijgt de schoonmakende partij een voldoende als hij onder die grens van 34 fouten blijft. Is het aantal fouten meer dan 34 dan is de score onvoldoende.

Blijkt uit 100 VSR-metingen

Zes verschillende onafhankelijke bureaus voerden ruim 100 VSR-metingen uit op verschillende locaties bij 20 van onze opdrachtgevers; gemeenten, voortgezet onderwijs en de provincie. Uit alle metingen bleek dat het aantal fouten dat De Schoonmaak Coöperatie maakt zo’n 75 procent lager ligt dan de goedkeurgrens. Dit is inherent aan De Schoonmaak Coöperatie. Als leerwerkbedrijf vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich  ontwikkelen in hun werk. Daarvoor krijgen ze trainingen en begeleiding. Bovendien vinden ze het prettig om volgens vaste schema’s en planningen te werken. Werkzaamheden overslaan is er bij hun niet bij. Er zit nog wel een laatste verbeterpunt in het uitvoeren van de werkzaamheden. Als er al fouten gemaakt werden dan ging dat om methodefouten. Bijvoorbeeld een verkeerde schoonmaakmethode waardoor strepen zichtbaar waren.

Op de 20 locaties bleef het aantal fouten in kantoren 75 tot 95% onder de goedkeurgrens, in leslokalen 75 tot 90%, in sanitaire ruimtes 40 tot 75% en in verkeersruimten 75 tot 90%.