Disclaimer

De Schoonmaak Coöperatie verleent u hierbij toegang tot www.deschoonmaakcooperatie.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Schoonmaak Coöperatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Schoonmaak Coöperatie. De Schoonmaak Coöperatie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Opslaan gegevens

Bij een bezoek aan onze internetsite bewaren wij:

  • uw contactgegevens, wanneer u een contactformulier invult;
  • uw antwoorden op vragen uit de Quick Scan

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Schoonmaak Coöperatie.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Schoonmaak Coöperatie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Schoonmaak Coöperatie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Schoonmaak Coöperatie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij De Schoonmaak Coöperatie steeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van De Schoonmaak Coöperatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. De Schoonmaak Coöperatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De Schoonmaak Coöperatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

De Schoonmaak Coöperatie behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van De Schoonmaak Coöperatie is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.