4 Lies van Engelen 240122 0047

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Contactpersoon: Lies van Engelen

‘Sommige inwoners met een bijstandsuitkering zijn écht op zoek naar schoonmaakwerk, anderen zien het als een opstapje en vinden na een succeservaring een andere baan.’ Lies van Engelen (1992) is werkmakelaar bij de gemeente Tilburg. Samen met haar collega Bob van Loon is Lies gekoppeld aan De Schoonmaak Coöperatie. Veel bijstandsgerechtigden die ze ondersteunt in de soms lastige zoektocht naar betaald werk vinden daar een leuke job.

‘Net als alle andere gemeenten in Nederland wil ook Tilburg bereiken dat zo weinig mogelijk inwoners zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Daarom zijn alle inspanningen erop gericht een baan voor deze doelgroep te vinden.’ Maatwerk staat volgens Lies daarbij voorop. Zo wordt altijd bekeken of iemand al in aanmerking komt voor een reguliere baan of wellicht beter past in het Tijdelijke Banen Model dat Tilburg in het leven heeft geroepen.

Als werkmakelaar schuift Lies regelmatig aan tafel met inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Ze beoordeelt of iemand in beeld kan komen voor het Tijdelijke Banen Model. Als dat het geval is, volgt aanmelding bij de Diamant-groep. Bij dit sociaal ontwikkel- en werkbedrijf in Tilburg wordt vervolgens een plaatsingsgesprek gehouden. ‘In zo’n gesprek wordt samen met de klant verkend welk werk passend is. Dat kan productiewerk of groenbeheer zijn, maar heel vaak is dat schoonmaakwerk. En dan komt De Schoonmaak Coöperatie in beeld.’

Veel aandacht voor arbeidsvaardigheden

Lies vertelt dat veel bijstandsgerechtigden die aan de slag gaan bij De Schoonmaak Coöperatie het snel naar hun zin hebben. ‘De begeleiders van De Schoonmaak Coöperatie besteden veel aandacht aan hun medewerkers. Er wordt met veel geduld gekeken naar ieders mogelijkheden en beperkingen. Sommige klanten hebben lange tijd niet deelgenomen aan het arbeidsproces en komen van ver. Bij De Schoonmaak Coöperatie tanken ze vertrouwen en kunnen ze in eigen tempo aan hun ontwikkeling werken.’

Volgens de werkmakelaar valt die persoonlijke aanpak in de smaak bij haar klanten en levert die veel succeservaringen op. ‘Sterker nog, veel bijstandsgerechtigden die aan het werk gaan bij De Schoonmaak Coöperatie willen niet meer weg omdat ze het werkklimaat zo prettig vinden. Maar voor de meesten geldt dat doorstroming naar regulier werk het einddoel is. Doorstroming betekent immers dat je je loskoppelt van de gemeente, op eigen benen leert staan en verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling.’

‘Ga voor die baan’

Lies vertelt enthousiast over de campagne ‘Ga voor die baan’ die in 2021 in Tilburg veel respons onder bijstandsgerechtigden opleverde. ‘Alle inwoners die langdurig in de bijstand zaten, kregen een folder met daarin de uitnodiging zich aan te melden voor een tijdelijke baan. Het mooie van deze campagne vond ik dat inwoners met een bijstandsuitkering zelf moeite moesten doen om weer aan de slag te kunnen gaan. Ze reageerden vanuit hun intrinsieke wil om deze stap te zetten en zich aan te melden voor werk. Er was opvallend veel animo voor De Schoonmaak Coöperatie.’

En wie daar eenmaal aan het werk gaat, schuift regelmatig met een werkmakelaar van de gemeente Tilburg aan tafel om alle ontwikkelingen door te nemen. ‘Bekeken wordt of het werk passend is en aansluit bij de mogelijkheden en verwachtingen’, legt Lies uit. ‘Als dat niet het geval is, wordt een andere werkplek gezocht die beter past en bijvoorbeeld minder fysiek inspannend is.’

Ze vervolgt: ‘Daarnaast is er elke zes weken overleg waarin alle klanten worden besproken. Dan zitten ook vertegenwoordigers van De Schoonmaak Coöperatie en de Diamant-groep aan tafel. Samen brengen we in kaart hoe het met iedereen gaat en of doorstroming naar regulier werk mogelijk is.’