Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) heeft een lange historie als het gaat om de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werd het schoonmaakwerk volgens hoofd personeel & organisatie Marian Vos voor de oprichting van De Schoonmaak Coöperatie al verricht door medewerkers van ontwikkel- en werkbedrijf Diamant-groep in Tilburg. ‘Onze scholen zijn een dwarsdoorsnede van de samenleving. We willen onze leerlingen laten zien dat iedereen meetelt.’

Onder SOVOT vallen het Beatrix College, het Koning Willem II College en een belangrijk deel van het Reeshof College. Met ruim 450 medewerkers verzorgt de stichting onderwijs aan bijna 4.500 leerlingen in Tilburg en omgeving. ‘Onze opdracht is elke leerling tot bloei brengen’, citeert Marian uit een strategisch beleidsplan dat voor de jaren 2021-2025 is opgesteld. ‘Aan de hand van tien thema’s werken we samen, maken we een fijne plek om te leren en te werken en vervullen we onze maatschappelijke opdracht.’

Belangrijke thema’s die SOVOT benoemt zijn bijvoorbeeld burgerschap, kansengelijkheid en een positief schoolklimaat. De stichting wil haar leerlingen op de drie scholen beter voorbereiden op het leren samenleven in de complexe internationale en dynamische maatschappij van morgen. Marian: ‘Daar hoort bij dat je respect hebt voor mensen die ondanks een afstand tot de arbeidsmarkt een plek verworven hebben en op onze scholen schoonmaakwerk verrichten. Zij horen er ook bij en maken nadrukkelijk deel uit van onze scholen. We vinden het fijn dat ze overdag schoonmaken en ook kunnen laten zien dat het werken op onze scholen fijn is.’

Lidmaatschap
SOVOT is sinds 1 november 2017 lid van De Schoonmaak Coöperatie en kan het schoonmaakwerk daarom inbesteden. ‘Daarmee voldoen we bijvoorbeeld aan de Participatiewet en de banenafspraak’, vertelt Marian. ‘Met belangstelling neem ik sinds 2018 tweemaal per jaar deel aan een algemene ledenvergadering van De Schoonmaak Coöperatie. Zo’n bijeenkomst geeft inzicht in de organisatie en levert informatie op over actuele ontwikkelingen op deze arbeidsmarkt. Soms wordt een interessante spreker uitgenodigd.’

Op het Beatrix College, het Koning Willem II College en het Reeshof College worden in totaal zo’n dertig schoonmakers ingezet. ‘De geleverde kwaliteit is goed, de werkwijze professioneel en gestructureerd’, stelt Marian. ‘Het is mooi om te zien dat teams zelfstandig en zelfsturend aan het werk zijn. Soms gebeurt dat in grotere groepen onder goede begeleiding. In ons tijdelijke bestuursgebouw, ondergebracht in het vroegere Belastingkantoor aan de Poststraat, doen we elke dag een beroep op Sandra. Zij werkt helemaal zelfstandig en is een van ons.’