‘Het Theresialyceum is een gebouw dat leeft. Natuurlijk moet het schoon zijn, maar als er ergens een klein stofvlokje ligt raken we niet meteen in paniek.’ Hoofd facilitaire zaken Roger Sommen (1968) is enthousiast over het werk dat medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie elke dag verrichten in de school voor havo en vwo aan de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg. ‘Onze samenwerking gaat terug tot 2008. We zijn heel tevreden over het schoonmaakwerk.’

Het Theresialyceum heeft een lange historie als het gaat om de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Roger herinnert zich dat vele jaren geleden al werkplekken werden gecreëerd voor mensen die minder eenvoudig werk kunnen vinden. ‘Dan kun je denken aan een pleinwacht en een schilder. De gedachte is dat we onze leerlingen willen laten zien dat iedereen een kans verdient op de arbeidsmarkt.’

Aanschuiven en mee-eten
De samenwerking met De Schoonmaak Coöperatie past in deze visie, zegt Roger. ‘Het schoonmaakwerk wordt heel bewust overdag gedaan, zodat iedereen - medewerkers én leerlingen - ziet dat dit werk is waarvoor je respect en waardering moet hebben. We vinden het superbelangrijk dat ook de schoonmakers zich thuis voelen op het Theresialyceum. Daarom staan ze samen met alle andere personeelsleden op een fotowand en horen ze erbij.’

De pakweg tien schoonmakers die dagelijks op het Theresialyceum worden ingezet, maken tijdens hun pauzes gebruik van de docentenkamer en delen elke maand mee als jarigen samen op gebak trakteren. ‘Op studiedagen serveren we voor het personeel vaak een lunch. We vinden het heel normaal dat ook de medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie die dag aanschuiven en met ons mee-eten’, vertelt Roger, wiens team verder bestaat uit conciërges, baliemedewerkers en cateringpersoneel.

Kwaliteitscontrole
De Schoonmaak Coöperatie heeft op het Theresialyceum een groepsbegeleider, die voor zowel de schoonmakers als Roger het eerste aanspreekpunt is. ‘De lijntjes zijn kort, ook met de rayonleider’, zegt het hoofd facilitaire zaken. ‘Elke week nemen we alle schoonmaakwerkzaamheden door en doorlopend zijn we alert op de schoonmaak. Als er vragen of opmerkingen zijn over het schoonmaakwerk, reageren we snel en adequaat.’

Roger vervolgt: ‘Naast het dagelijkse toezicht en het wekelijks overleg houden we drie tot vier keer per jaar een gezamenlijke kwaliteitscontrole. Dan maken we een rondje door de school en wordt op tien plekken aan de hand van een vragenlijst bekeken of het schoonmaakwerk naar wens is. Eventuele verbeterpunten worden meteen opgepakt en doorgevoerd in het schoonmaakprogramma.’

Dat programma is omvangrijk. ‘Alle ruimte binnen onze school zijn in kaart gebracht, zodat alle schoonmakers een duidelijk overzicht hebben van de werkzaamheden. Toiletten worden tweemaal per dag gepoetst, alle kantoren krijgen eenmaal per week een grote beurt. Daarnaast wordt eenvoudig schoonmaakwerk elke dag gedaan. Klaslokalen worden vaak na schooltijd gereinigd, maar het komt ook voor dat ze in een pauze worden gewist. De overblijfruimtes maken we voor elke pauze schoon, zodat leerlingen op een schone plek kunnen lunchen. Dit stimuleert ze bovendien om er een geen rommel van te maken.’

Trots
Roger is elke dag blij met de inzet van De Schoonmaak Coöperatie. ‘Het voelt goed om een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben trots op de inzet en de betrokkenheid van de schoonmakers.’

‘Laatst kreeg ik de vraag of het schoonmaakwerk moest vervallen omdat we open avond voor nieuwe leerlingen organiseerden. ‘Natuurlijk niet!’, was mijn antwoord. ‘Jullie horen bij onze school, dus werk lekker door en laat je zien.’ Schoonmakers doen dus mee en worden niet weggemoffeld.’