‘De relatie tussen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en De Schoonmaak Coöperatie is hecht en gaat vele jaren terug.’ OMO-bestuurder Yvonne Kops (1961) en rector Ben van den Anker (1967) van het Maurick College in Vught - een van de bijna zeventig OMO-scholen in Noord-Brabant en Limburg - vertellen graag over de intensieve samenwerking. Die mondde in 2017 uit in een lidmaatschap van De Schoonmaak Coöperatie. Kops: ‘Onze betrokkenheid bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is daardoor nog groter.’

Het OMO-kantoor aan de Spoorlaan in Tilburg wordt al sinds jaar en dag schoongemaakt door medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie. ‘Het is een vaste kern van medewerkers die er echt bij hoort’, zegt Kops, die in 2015 als lid toetrad tot de raad van bestuur van de onderwijsorganisatie. ‘OMO staat voor inclusiviteit en daarom vinden we het belangrijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden op onze scholen. We tonen onze leerlingen dat schoonmaakwerk ook gezien mag worden.’

Van den Anker: ‘Uitgangspunt van OMO is dat we goede mensen willen zijn die voor elkaar zorgen. Daar hoort bij dat je binnen je school ruimte biedt aan mensen die minder gemakkelijk werk kunnen vinden.’

Niet altijd eenvoudig
Dat is volgens bestuurder Kops niet altijd eenvoudig omdat het merendeel van de OMO-medewerkers docent is. ‘Om die reden besteden we diensten die we niet zelf kunnen verrichten uit aan sociaal ontwikkelbedrijven of ondernemingen waarvan minimaal 10 procent van de medewerkers een arbeidsbeperking heeft of op andere wijze minder gemakkelijk regulier werk vindt.’

Rector Van den Anker verduidelijkt dat ‘zijn’ school in Vught om die reden niet alleen schoonmaakwerk uitbesteedt. ‘Catering en groenonderhoud wordt gedaan door bedrijven die ook een beroep doen op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Lidmaatschap
Bestuurder Kops vindt het belangrijk dat OMO lid is geworden van De Schoonmaak Coöperatie. ‘Ik vind het interessant om regelmatig aanwezig te zijn bij de ledenraad en zo mijn zegje te doen’, vertelt ze. ‘Bovendien krijg ik dankzij het lidmaatschap meer inzicht in deze bijzondere arbeidsmarkt. Ik voel nog meer commitment bij De Schoonmaak Coöperatie en zie de schoonmaakmedewerkers nog meer dan voorheen als onze eigen mensen.’

Ze vervolgt: ‘Bijkomend voordeel van het lidmaatschap is dat we schoonmaakwerk kunnen inbesteden en makkelijker kunnen voldoen aan de banenafspraak. Nog belangrijker vind ik dat onze vereniging maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Elke dag vrolijk
Rector Van den Anker van het Vughtse Maurick College noemt de inzet van schoonmakers via De Schoonmaak Coöperatie ‘fascinerend’. ‘Het sluit naadloos aan bij onze opvattingen over inclusiviteit en de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Iedereen telt mee en dat laten we graag zien op onze school.’ Over het dagelijkse schoonmaakwerk, verricht door een team van zo’n vijftien medewerkers, is Van den Anker meer dan content. ‘We zien dat het goed gaat en als tijdens kwaliteitscontroles onverhoopt aandachtspunten aan het licht komen, zijn de lijntjes ultrakort.’

Hij vult aan dat hem elke dag iets opvalt: ‘Wist je dat de medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie altijd vrolijk zijn? Het is echt waar! Daardoor verloopt de samenwerking vaak heel soepel en is de interactie plezierig. Net als mijn collega’s vind ik het leuk regelmatig een praatje te maken met de schoonmakers, die we niet alleen als collega’s zien maar ook zo noemen. Ik houd ervan om zo af en toe gevraagd of ongevraagd advies van ze te krijgen. Wat ik bovendien waardeer is dat ze aan de bel trekken als zaken niet goed gaan.’

Dagschoonmaak tenzij…
OMO vindt het belangrijk dat alle scholen die onder de paraplu van de vereniging vallen kiezen voor inclusiviteit. ‘In de regio waarin De Schoonmaak Coöperatie actief is, is het een interessante partij om het schoonmaakwerk in te besteden’, meent bestuurder Kops. Ze onderstreept dat de scholen niet gedwongen worden met de coöperatie in zee te gaan. Sowieso is OMO buiten de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch-Tilburg-Eindhoven aangewezen op andere aanbieders.

Kops: ‘Ons uitgangspunt is dat alle aanbieders werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden we dat altijd sprake moet zijn van dagschoonmaak, tenzij dit echt niet anders kan. Overdag schoonmaken biedt meer ruimte aan mensen die moeite hebben bij het vinden van een reguliere baan. Als OMO dragen we daaraan graag ons steentje bij.’