Voor verwijzers

Aanmelden kandidaat

Voor kandidaten van de sociaal ontwikkelbedrijven WSD, Weener XL en Diamant groep en de gemeenten binnen het werkgebied van De Schoonmaak Coöperatie bieden wij leerwerktrajecten. Deze leerwerktrajecten worden vormgegeven aan de hand van de ‘Ontwikkelroute’. De Schoonmaak Coöperatie streeft met de Ontwikkelroute naar een passend traject voor waarin kandidaten hun ontwikkeldoelen kunnen behalen.

Voor elke kandidaat bestaat de Ontwikkelroute uit vijf onderdelen:

1. PLAN: beschrijft het doel (of doelen) van de kandidaat en de tijd die er voor nodig is;

2. TRAINING: de ontwikkeling van de kandidaat naar werk;

3. MATCH: de zoektocht naar de best passende werkplek;

4. WERK: aan de slag op één van de locaties binnen De Schoonmaak

5. BEGELEIDING: duurzaam begeleiden en inzetten van de medewerker.

Na aanmelding van de kandidaat nemen we contact op voor het maken van een afspraak met de kandidaat en u (als verwijzer). Na het startgesprek zullen we u adviseren over het best passende traject voor de kandidaat. Dit kan een praktijkdiagnose of werkervaringsplaats zijn maar ook een participatiebaan of een beschutte werkplek. Alle kandidaten beginnen op een speciale start-/instroomlocatie binnen het werkgebied. De kandidaat wordt daar getraind in werknemers- en vakvaardigheden voor schoonmaak en werken in het algemeen.

Aanmeldformulier

Personalia kandidaat

Verwijzer

Motivatie kandidaat

CV uploaden (indien beschikbaar)
Upload single file
VOG

Voor het werken bij De Schoonmaak Coöperatie is een Verklaring Omtrent Gedrag (profiel onderwijs) noodzakelijk.