‘Dankzij mijn baan bij WSD in Boxtel draag ik bij aan de ontwikkeling van mensen. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in eigen tempo en op eigen kracht groeien, bijvoorbeeld door te kiezen voor schoonmaakwerk.’ Aan het woord is Aniek Trommelen (1997), trajectconsulent bij WSD. Ze begeleidt veel doelgroepmedewerkers die tijdens de intake kiezen voor De Schoonmaak Coöperatie.

Aniek is als trajectconsulent van WSD werkzaam in de gemeenten Vught en Oisterwijk waar ze inwoners vanaf 27 jaar tot haar doelgroep rekent. Daarnaast begeleidt ze met enkele collega’s in alle negen WSD-gemeenten jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar. ‘Ik onderhoud nauwe contacten met de gemeenten die voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt trajecten inkopen bij WSD. Het doel is om ze via het sociaal werkbedrijf zo goed mogelijk op weg te helpen naar reguliere arbeid.’

Tijdens intakegesprekken verkent Aniek met welke werkzaamheden iemand affiniteit heeft. ‘Ik onderzoek ook hoe de belastbaarheid is en stel een profielschets op die helder in beeld brengt waar iemand het beste tot zijn of haar recht komt. Als iemand aangeeft interesse te hebben in schoonmaakwerk, dan komt De Schoonmaak Coöperatie in beeld.’

Trainingslocatie
Aniek vertelt dat in bij het aanbieden van schoonmaakwerk vaak gekozen wordt voor een proefplaatsing. ‘Bij WSD hebben we aan de Schouwrooij in Boxtel een eigen trainingslocatie waar doelgroepmedewerkers het schoonmaakwerk onder de knie kunnen krijgen. Vlotte leerlingen stromen snel door naar De Schoonmaak Coöperatie en krijgen een eigen werkplek. Wie meer tijd nodig heeft, blijft wat langer verbonden aan de trainingslocatie en gaat wat later aan de slag.’

Het aan de slag gaan op de trainingslocatie van WSD heeft meerdere voordelen, zo geeft Aniek aan. ‘Niet alleen leren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoe ze goed kunnen schoonmaken. Ook veel andere werknemersvaardigheden passeren de revue. Daarnaast is het werken in groepsverband belangrijk omdat deelnemers van elkaar kunnen leren en (her)ontdekken dat samen werken gezellig kan zijn en bijdraagt aan de versterking van sociale contacten.’

Maatwerk
Over de samenwerking met De Schoonmaak Coöperatie is Aniek tevreden. ‘Na een training en een proefplaatsing volgt meestal een dienstverband waarbij iemand op een van de schoonmaaklocaties van De Schoonmaak Coöperatie aan het werk gaat. Elke drie maanden vindt een heldere evaluatie plaats, zodat De Schoonmaak Coöperatie, WSD en gemeente precies weten hoe het met iemand gaat en welke ontwikkelingen zijn doorgemaakt.’

Aniek vervolgt: ‘Ik vind het mooi dat De Schoonmaak Coöperatie maatwerk biedt, bijvoorbeeld voor een grote groep Somalische en Eritrese vrouwen die ik begeleid. Ze krijgen taalstages waarbij werk en taal aan bod komen. Die dragen bij aan vlotte integratie in ons land én op de werkplek. Ook kunnen ze - als ze een gezin met jonge kinderen hebben - kiezen om in de schoolvakanties niet te werken. Dan verrichten ze schoonmaakwerk in 40 van de 52 weken van het jaar en zijn ze tijdens alle schoolvakanties thuis.’

Sociale contacten
Vaak wordt bewust gekozen voor hechte samenwerking van vrouwen met een Somalische of Eritrese achtergrond. ‘Ze stimuleren elkaar en leren van elkaar. In veel gevallen hebben ze langere tijd thuis gezeten en dan is het opdoen van nieuwe sociale contacten belangrijk. Nog belangrijker is dat de vrouwen weer meedoen op de arbeidsmarkt en hun eigen geld verdienen, eerst bij De Schoonmaak Coöperatie en later waar mogelijk in een reguliere baan.’

De training van de Somalische en Eritrese vrouwen is soms zo’n groot succes, dat een traject op culinaire wijze wordt afgesloten. Aniek: ‘De trainers en de vrouwen koken dan voor elkaar, zodat deelnemers kennismaken met de keuken uit ieders land van herkomst. Een prima manier om elkaars cultuur beter te leren kennen.’