‘Waar is Ali?’ Die vraag gaat als een lopend vuurtje rond als de vaste schoonmaker op de derde etage van gebouw A van Onderwijsgroep Tilburg aan de Stappegoorweg onverhoopt een dagje absent is. Ali maakt, met ongeveer honderd andere medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie, deel uit van een team dat - verdeeld over alle onderwijslocaties - het schoonmaakwerk voor haar rekening neemt. ‘Ali hoort er écht bij, net als alle andere schoonmakers’, zegt contractmanager en facilitair adviseur Anja van Hattem.

De Onderwijsgroep Tilburg bestaat uit vijftien mbo-scholen die de naam ROC Tilburg dragen en omvat verder onder meer Campus 013, het Schakelcollege en het Reeshofcollege. ‘Op alle locaties is het schoonmaakwerk in de vertrouwde handen van De Schoonmaak Coöperatie’, vertelt Anja.

Ze vervolgt: ‘We kozen destijds heel bewust voor De Schoonmaak Coöperatie omdat we de schoonmaak op een andere manier wilden inregelen. We wilden met name van de avondschoonmaak af. Daarnaast is één van de aspecten van de collectieve ambitie van Onderwijsgroep Tilburg om samen te werken met mensen en organisaties in de regio. Met respect voor elkaar, vanuit eigen kracht.’

‘Voordat we een contract met De Schoonmaak Coöperatie aangingen, maakten we al gebruik van andere diensten van Diamant-groep.’, vult Anja aan. ‘Hierbij moet je denken aan Diamant Groen X-tra en Diamant Post & Vervoer. Bovendien werden medewerkers vanuit Diamant-groep gedetacheerd voor terreinonderhoud.’

Dagschoonmaak
Anja geeft aan dat Onderwijsgroep Tilburg bij de overstap naar De Schoonmaak Coöperatie niet over één nacht ijs is gegaan. ‘Wat voorop stond én staat is dat een schoonmaakorganisatie doet wat gedaan moet worden: het schoonhouden van onze gebouwen, op een wijze die voldoet aan de afgesproken kwaliteit. Toen we niet meer tevreden waren over het schoonmaakwerk van twee andere partijen, moesten we wat anders. Ook kwamen we, na onderzoek, tot de conclusie dat dagschoonmaak beter bij ons past. De Schoonmaak Coöperatie bleek de juiste partij voor ons.’

‘Natuurlijk was het even wennen’, gaat Anja verder. ‘In alle scholen zagen docenten en leerlingen overdag schoonmakers aan het werk en dat vergde soms wat aanpassingen. Maar met de keuze voor dagschoonmaak willen we op alle onderwijslocaties laten zien dat schoonmaakwerk gezien mag worden. Als Onderwijsgroep Tilburg vinden we wederzijds respect belangrijk, ook voor het werk dat iemand doet. Bovendien zien onze studenten zo elke dag dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek op de arbeidsmarkt verdienen.’

Spic en span
Naast de standaard kantoren, theorielokalen, aula’s en toiletten hebben de verschillende locaties ook ‘specials’. ‘Je kunt hierbij denken aan een theaterzaal, technieklokalen, schoonheidssalon, verschillende zorglokalen en keukens. Het zijn afwisselende werkplekken voor de schoonmakers’, vertelt Anja.

Ze is zeer tevreden over het schoonmaakwerk. ‘Naast de dagelijkse en wekelijkse overlegmomentjes houden we twee keer per jaar een controleronde. De lijnen zijn kort en als er onverhoopt pijnpuntjes zijn, sturen we snel bij. We maken goede afspraken maken als we een extra inspanning verwachten, bijvoorbeeld voor een open dag. Want op zo’n dag moeten de scholen er natuurlijk spic en span uitzien. Het is dan een fijne gedachte dat het schoonmaakwerk in goede handen is.’