‘De Schoonmaak Coöperatie is weer met vlag en wimpel geslaagd.’ Elisa Nillessen (1993) werkt als contractmanager facilitair bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en is verantwoordelijk voor alle contracten met aanbieders van zogeheten soft services, zoals schoonmaakwerk, catering en kantoormeubilair. Een recente meting wees uit dat het schoonmaakwerk op locaties waar medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie worden ingezet in goede handen is.

Elisa vertelt dat de gemeente ’s-Hertogenbosch een groot deel van het schoonmaakwerk in haar eigen gebouwen jaren geleden heeft gegund aan De Schoonmaak Coöperatie. ‘De meeste inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt komen via ons eigen werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL bij De Schoonmaak Coöperatie terecht en krijgen na een inwerkperiode een locatie toegewezen.’

De gemeente ’s-Hertogenbosch houdt enkele keren per jaar een controle waarbij een onafhankelijke instantie de kwaliteit van het schoonmaakwerk beoordeelt. ‘Daarbij wordt gewerkt volgens de zogeheten VSR-meetmethode’, legt Elisa uit. ‘Zodra de resultaten er zijn, gaan we met De Schoonmaak Coöperatie in gesprek en nemen we alle conclusies en eventuele verbeterpunten door. De laatste meting liet zien dat er prima schoonmaakwerk wordt verricht. Dat verdient een pluim.’

Eerste aanspreekpunt
Als contractmanager is Elisa binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch het eerste aanspreekpunt en voert ze onder meer gesprekken over de voortzetting van de schoonmaakovereenkomst. ‘Per 1 januari 2021 is het contract met De Schoonmaak Coöperatie voor langere tijd verlengd. We kiezen voor inbesteding. Dat betekent dat we als gemeentelijke organisatie het schoonmaakwerk gedeeltelijk binnen de eigen organisatie (Weener XL en De Schoonmaak Coöperatie – red.) wegzetten.’

Volgens Elisa wordt niet alle schoonmaakwerk in gemeentelijke panden door De Schoonmaak Coöperatie verricht. ‘In goed overleg en kijkend naar de mogelijkheden hebben we gezamenlijk besloten enkele locaties openbaar aan te besteden. Ook de glasbewassing en specialistisch vloeronderhoud is op die manier bij een reguliere marktpartij neergelegd, ook omdat De Schoonmaak Coöperatie deze werkzaamheden doorgaans zelf uitbesteed.’

De Schoonmaak Coöperatie richt zich nu optimaal op locaties en werkzaamheden die het beste aansluiten bij de mogelijkheden van de medewerkers. ‘De schoonmaakkwaliteit is hiermee prima gewaarborgd’, stelt Elisa. ‘Het bewijs wordt geleverd door de metingen die we in februari 2022 hebben gehouden.’

Schoonmaakprogramma
De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt met De Schoonmaak Coöperatie heldere afspraken over het te verrichten schoonmaakwerk. Voor alle locaties wordt een gedetailleerd schoonmaakprogramma opgesteld, zodat medewerkers exact weten welke werkzaamheden waar en met welke frequentie vereist zijn. Elisa: ‘Belangrijk uitgangspunt is dat alle medewerkers van de gemeente over een fijne en schone werkplek beschikken. Het vereiste schoonmaakniveau vertalen we in goed overleg in een programma dat altijd aangepast kan worden als omstandigheden wijzigen.’

De contractmanager legt uit dat het stadskantoor aan de Wolvenhoek met zevenhonderd werkplekken een van de grootste locaties is. Hier werken elke dag ruim twintig schoonmakers. ‘Ook het stadhuis met het bestuurscentrum is een plek waar veel inzet vereist is’, gaat Elisa verder. ‘Andere locaties waar je medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie kunt tegenkomen, zijn parkeergarages, sport- en gymzalen, alsmede sportcentrum De Maaspoort, de Afvalstoffendienst en de Moriaan. Dat is het oudste bakstenen huis van Nederland waar bezoekerscentrum Visit Den Bosch is ondergebracht.’

Opstapje naar regulier werk
Volgens Elisa vervult De Schoonmaak Coöperatie voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een belangrijke maatschappelijke functie. ‘De werkplekken kunnen voor de één een belangrijke leerschool en opstapje naar regulier werk zijn. Voor een ander biedt de organisatie een vaste basis voor langere tijd. Werk biedt meer dan alleen inkomen en stabiliteit. Het biedt ook dagbesteding en intensiveert sociale contacten.’ Over de onderlinge samenwerking klinkt niets dan lof: ‘De Schoonmaak Coöperatie denkt in mogelijkheden en oplossingen.’