Klantmanager Gaby Coolen richt zich in de gemeente Goirle op werkgeversdienstverlening. Wezenlijk onderdeel van haar takenpakket: contacten onderhouden met het lokale en regionale bedrijfsleven om te onderzoeken of stage- en/of werkplekken beschikbaar zijn voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Schoonmaak Coöperatie is een belangrijke partner waar inmiddels meer dan een dozijn Goirlenaren aan het werk is.

Niet alleen in het gemeentehuis aan het Oranjeplein in Goirle werken medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie. Ook in het Mill Hill College aan de verderop gelegen Venneweg vinden tal van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt emplooi als schoonmaker. ‘Het is belangrijk dat mensen die weer aan de slag gaan enigszins in de buurt kunnen starten’, vertelt Gaby. ‘Daarom zoek ik vooral naar werkplekken in Goirle, al zijn sommige locaties in Tilburg ook goed bereikbaar, zoals vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Kandidaten die over eigen vervoer beschikken, kunnen iets verder weg geplaatst worden, bijvoorbeeld in het Tilburgse Cobbenhagenlyceum of het gemeentehuis van Baarle-Nassau.’

Regionale samenwerking
Gaby legt uit dat het zoeken naar stage- en werkplekken voor kandidaten uit Goirle verder reikt dan de eigen gemeentegrenzen. ‘Goirle werkt nauw samen met andere regiogemeenten, die zich met onder meer het UWV en de Diamant-groep hebben verenigd in het Werkgevers Steunpunt Midden-Brabant. Dat betekent dat we in een groter gebied kunnen zoeken naar plekken waar inwoners die in aanmerking komen voor arbeidstoeleiding aan de slag kunnen. Denk aan gemeenten als Dongen, Hilvarenbeek, Gilze-Rijen, Oisterwijk, Tilburg en de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Goirle – red.). We kijken altijd of de afstand tussen wonen en werken eenvoudig te overbruggen is.’

Opstapje
Zodra inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Gaby aan tafel schuiven, verkent ze welke mogelijkheden iemand heeft om weer arbeid te kunnen verrichten. ‘Soms kan dat regulier werk zijn, in andere gevallen is dat pas op termijn haalbaar en zoek ik met de kandidaat een werkplek bij de Diamant-groep die kan dienen als opstapje. Het kan ook zijn dat iemand nooit regulier werk kan verrichten en dus eveneens is aangewezen is op het ontwikkel- en werkbedrijf in Tilburg. Dat biedt onder meer werk in de schoonmaak, maar ook in groenbeheer, productie, post en vervoer.’

Maatwerk
‘Zodra duidelijk wordt dat iemand interesse heeft in schoonmaakwerk of de gedachte leeft dat die specifieke werkzaamheden bij iemand passen, komt De Schoonmaak Coöperatie in beeld’, gaat Gaby verder. ‘Bijzonder is dat alle werkzaamheden die een kandidaat bij De Schoonmaak Coöperatie verricht aansluiten bij iemands mogelijkheden en eventuele beperkingen. Maatwerk dus! Na zes weken evalueren we hoe het gaat en meestal zie ik blije gezichten. Niet alleen valt het werk meestal in de smaak - als je schoonmaakt zie je meteen resultaat! - ook het zinvol bezig zijn, weer ergens bij horen en samenwerken met collega’s zijn belangrijk.’

Zelfvertrouwen
Gaby geeft aan dat de meeste kandidaten die ze via de Diamant-groep plaatst bij De Schoonmaak Coöperatie snel hun draai vinden. ‘Het is een mooie tussenstap en geeft meer zelfvertrouwen op weg naar een reguliere baan.’ Als klantmanager onderhoudt ze regelmatig contact met zowel De Schoonmaak Coöperatie als haar kandidaten. ‘Elke zes weken vindt een evaluatiegesprek plaats en passeert iedereen de revue. Elk halfjaar zit ik individueel met alle kandidaten aan tafel. Daarmee laat de gemeente Goirle zien dat we iemand niet zomaar loslaten en dat we ons nauw betrokken voelen bij ieders ontwikkeltraject.’