Het gemeentehuis van Dongen is de werkplek van klantmanager Miriam van der Knaap (1984). Als voormalig jobcoach ging ze in 2021 aan de slag bij ‘Dongen Werkt’ en richt ze zich hoofdzakelijk op twee groepen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt: mensen die vallen binnen de banenafspraak of mensen die in aanmerking komen voor beschut werk. ‘De Schoonmaak Coöperatie is een belangrijke partner om inwoners weer te laten participeren.’

Miriam heeft de voorbije maanden meerdere inwoners weer aan het werk kunnen helpen in Dongen. ‘Op dit moment werken twee schoonmakers in het gemeentehuis’, vertelt ze. ‘Daarnaast is het Cambreur College een belangrijk schoonmaakobject in onze gemeente. Op deze scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo werken veel mensen die via De Schoonmaak Coöperatie een leuke werkplek hebben gevonden.’

Ze vervolgt: ‘Rekening houdend met ieders mogelijkheden en beperkingen worden inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld via schoonmaakwerk voorbereid op hun terugkeer in het reguliere arbeidsproces. Als iemand een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt en allerlei werknemersvaardigheden heeft geleerd, kan doorstroming in beeld komen. Belangrijk zijn onze nauwe banden met het Werkgevers Servicepunt. Dat is een samenwerking tussen het UWV, gemeenten, SW-bedrijven en Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant die kansen op werk in kaart brengt.’

Affiniteit
Zodra inwoners van Dongen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Miriam in beeld komen, gaat ze in gesprek en worden alle mogelijkheden voor werk of participatie verkend. ‘Het is belangrijk samen te onderzoeken waar iemands hart ligt en iemand blij van wordt. Schoonmaakwerk kan een prima middel zijn om weer te participeren in de samenleving. Als iemand aangeeft hiermee affiniteit te hebben, dan komt De Schoonmaak Coöperatie in beeld.’

Voordat iemand daar geplaatst wordt, gaat Miriam eerst in gesprek met de Diamant-groep, het ontwikkel- en werkbedrijf voor de gemeente Dongen in Tilburg. ‘Tijdens de intake zit ik mee aan tafel en verkennen we samen alle mogelijkheden’, gaat ze verder. ‘Wie graag kiest voor schoonmaakwerk, krijgt eerst een opleiding bij de Diamant-groep die beschikt over een eigen trainingslocatie. In maximaal drie maanden leert de kandidaat alle kneepjes van het schoonmaakvak.’

Warme overdracht
Miriams betrokkenheid eindigt niet zodra haar klanten zijn geplaatst bij De Schoonmaak Coöperatie. ‘Als klantmanager blijf ik in beeld, ook omdat we als gemeente verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van loonkostensubsidies. Op basis van een loonwaardemeting weten we exact hoeveel subsidie betaald moet worden om een inwoner te kunnen plaatsen bij de Diamant-groep of De Schoonmaak Coöperatie.’

Miriam voert reguliere evaluatiegesprekken om de ontwikkeling van haar klanten blijvend te kunnen volgen. ‘Ik ben ook altijd bereikbaar als er vragen of problemen zijn’, gaat ze verder. ‘Het komt wel eens voor dat iemand het lastig vindt als een andere werkleider wordt aangesteld of een alternatief schoonmaakobject in beeld komt. Iedereen weet dat ik betrokken ben en mijn bijdrage wil leveren aan een warme en dus rimpelloze overdracht.’

Maatwerk
Miriam werkt graag samen met De Schoonmaak Coöperatie. ‘Onze klanten kunnen rekenen op honderd procent maatwerk en dat is prettig. Samen lukt het nauwkeurig in kaart te brengen wat iemand nodig heeft om zich te ontwikkelen en welke doelen daarvoor opgesteld moeten worden. Omdat de lijntjes tussen onze gemeente en De Schoonmaak Coöperatie kort zijn, kunnen we snel schakelen en altijd inspelen op onverwachte ontwikkelingen.’