‘Waar een wil is, is een weg.’ Leila Yemane (1986) houdt van de Nederlandse taal en strooit het liefst met spreekwoorden en uitdrukkingen om haar betrokkenheid bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te onderstrepen. Als zelfstandig tolk, trainer en coach van vrouwen met een migratieachtergrond is ze ook betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van (toekomstige) medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie. ‘Schoonmaakwerk voelt voor veel vrouwen veilig en vertrouwd.’

Sinds enkele maanden werken drie vrouwen met Eritrese wortels bij De Schoonmaak Coöperatie. Ze wonen met hun gezinnen in Vught en hebben daar een fijne plek gevonden waar ze overdag schoonmaakwerk verrichten. ‘Als coach begeleid ik deze vrouwen intensief’, vertelt Leila, wier wieg ook in Eritrea stond. ‘Ik houd individuele gesprekken en breng zo de thuissituatie van de vrouwen in kaart. Samen zoeken we naar oplossingen voor eventuele problemen, zodat ze onbezorgd aan het werk kunnen gaan en een eigen inkomen verdienen.’

Tigrinya
Leila ontvluchtte Eritrea in 2009 om te ontkomen aan de jarenlange dienstplicht die in haar moederland ook voor vrouwen geldt. Via allerlei omzwervingen kwam ze in Nederland terecht en is ze gelukkig met haar gezin in Sint-Michielsgestel. ‘Snel na aankomst ontdekte ik dat er in Nederland maar weinig mensen zijn die Tigrinya (Eritrese taal – red.) spreken en hier dus kansen lagen. Ik ben de Nederlandse taal gaan leren en zat binnen een jaar op niveau B1. Daarna volgde ik een opleiding in de zorg en liep ik stage bij Kentalis.’

Sinds 2014 werkt Leila als zelfstandig tolk en ondersteunt ze Eritreeërs in hun gesprekken met bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Vluchtelingenwerk en tal van overheidsinstanties. ‘In 2017 kreeg ik mijn eerste opdrachten van WSD, het sociaal werkbedrijf in Boxtel. Ik dacht mee over het inrichten van workshops voor statushouders en heb veelvuldig getolkt bij workshops waaraan ook mensen uit Eritrea deelnamen. Sinds vorig jaar werk ik bij WSD mee aan het pilotproject Migrantenvrouwen en ben ik yalla-coach.’

Aan het werk gaan
Als yalla-coach – yalla is een Arabisch woord en betekent opschieten – gaat Leila in gesprek met migrantenvrouwen waarbij één doel altijd voorop staat: aan het werk gaan. ‘Yalla-coaching is coaching op maat, bedoeld om alle hindernissen weg te nemen die werken in de weg staan. Samen met de kandidaten formuleer ik doelen die tot het gewenste eindresultaat moeten leiden. Het is belangrijk dat iemand van die doelen doordrongen is en begrijpt waarom die nodig zijn om aan de slag te gaan.’

Leila zegt onomwonden dat de coaching belangrijk is voor iemands ontwikkeling. ‘Na een paar maanden coaching bloeien mensen op. Ze ontdekken dat allerlei persoonlijke problemen worden opgelost en de motivatie groeit om de stap naar werk te zetten.’ Bij De Schoonmaak Coöperatie in Vught leidde Leila op deze manier drie Eritrese vrouwen naar werk. ‘Ze begonnen met een basistraining waarbij niet alleen alle veelvoorkomende schoonmaakwerkzaamheden werden geleerd, maar ook taallessen werden verzorgd. Als coach en tolk was ik vaak aanwezig om extra uitleg te geven.’

Goed ontwikkeld
Volgens Leila voelt schoonmaakwerk voor veel Eritrese vrouwen veilig en vertrouwd. ‘Ze kennen het werk en doen dat graag. Tijdens de training valt er echter nog veel te leren omdat in Nederland veel meer schoonmaakmiddelen en -producten bestaan dan in Eritrea.’ Ze is trots dat de eerste drie Eritrese vrouwen via De Schoonmaak Coöperatie aan het werk zijn en een proefplaatsing hebben op het Maurick College.

‘Het is belangrijk dat vrouwen goed ontwikkeld zijn’, meent Leila. ‘Ik krijg enorm veel energie als ik werk met Eritrese vrouwen en ze kan ondersteunen op hun route naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zelfstandigheid is niet alleen goed voor de vrouwen, maar heeft ook een positief effect op hun kinderen die zien dat hun moeder zich in Nederland prima kan redden. Dat lukt beslist als je voldoende motivatie hebt en wilt slagen.’Lachend: ‘Kijk, daar komt dat spreekwoord weer om de hoek kijken: waar een wil is, is een weg.’