Het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch is niet alleen een van de meest markante gebouwen in Noord-Brabant maar ook een van de grootste schoonmaaklocaties van De Schoonmaak Coöperatie. Martijn Merks is als Programmamanager Facilitaire Dienstverlening verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer en alle facilitaire zaken in en om het provinciehuis en is tevreden over het geleverde schoonmaakwerk. ‘De medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie zijn heel betrokken en zichtbaar trots op hun werk.’

Martijn zegt het vol overtuiging: ‘Het Provinciehuis is echt ongelofelijk schoon. Dat constateren we zelf elke dag met eigen ogen, maar het blijkt ook uit de kwaliteitstoets die een externe partij regelmatig voor ons uitvoert. Die toets laat zien dat uitstekend schoonmaakwerk wordt verricht. En als er onverhoopt klachten zijn, worden die door De Schoonmaak Coöperatie geregistreerd en bovendien adequaat en snel opgelost.’

Werkervaringsplek
De provincie Noord-Brabant werkt al geruime tijd samen met De Schoonmaak Coöperatie en als het aan Martijn ligt, kan die samenwerking gecontinueerd worden. ‘Als overheidsorganisatie zijn we verplicht om aan de banenafspraak te voldoen en werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we met veel overtuiging en enthousiasme omdat we het belangrijk vinden dat we alle Brabanders kansen willen bieden om aan het werk te gaan, ook mensen die het vinden van een baan moeilijker vinden.’

Omdat de provincie Noord-Brabant lid is van De Schoonmaak Coöperatie, kan het schoonmaakwerk inbesteed worden en is openbare aanbesteding niet vereist. ‘Een inbesteding kost doorgaans minder voorbereidingstijd dan een aanbesteding’, legt hij uit. ‘Maar ook bij inbesteding is het belangrijk heldere afspraken te maken en vind ik dat de kwaliteit van het werk continue getoetst moet worden.’

Zinvol werk
Het Provinciehuis is volgens de manager een prima werkervaringsplek voor doelgroepmedewerkers waarvan een deel op termijn doorstroomt naar regulier werk. ‘Sommigen zullen misschien wat langer aan De Schoonmaak Coöperatie verbonden zijn. Voor hen is schoonmaakwerk niet alleen een vaste baan waarmee een eigen inkomen wordt verdiend, maar ook een zinvolle invulling van de werkweek. Voor hen is het fijn dat zo’n sociaal werkbedrijf bestaat.’

Martijn vertelt dat hij er als Programmamanager Facilitaire Dienstverlening bewust op toeziet dat alle medewerkers die via de banenafspraak bij de provincie Noord-Brabant werk zinvol werk verrichten. ‘Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking verdienen een werkplek die bij ze past. We bieden graag werk dat voldoende uitdaging, voldoening en plezier biedt.’

Goede afspraken
In de bijna tweejarige coronaperiode werkten veel medewerkers van het provincie Noord-Brabant thuis. ‘Het gevolg was dat de kantoortoren voor een deel niet of nauwelijks gebruikt werd en we ook het schoonmaakwerk wilden verminderen’, aldus Martijn. ‘Het had in die periode weinig nut om vast te houden aan het reguliere schoonmaakrooster omdat een aantal etages helemaal niet in gebruik was. Samen met De Schoonmaak Coöperatie hebben we daarover goede afspraken kunnen maken, die recht deden aan alle belangen. Rekening houdend met de doelgroep, die gebaat is bij vaste structuren en duidelijke werkroosters, hebben we het schoonmaakwerk toch enigszins kunnen afschalen maar schoonmakers ook aan het werk gehouden.’

Dagschoonmaak
Martijn is enthousiast dat het schoonmaakwerk in het Provinciehuis overdag plaatsvindt. ‘Met dagschoonmaak laten we als organisatie zien dat het gebouw ook daadwerkelijk wordt schoongemaakt. De zichtbaarheid van de medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie draagt bij aan het gevoel dat het Provinciehuis een schone en hygiënische werk- en ontmoetingsplek is, voor medewerkers én bezoekers.’