‘Samenwerken met De Schoonmaak Coöperaties is werken met een organisatie die oog heeft voor haar medewerkers, hun mogelijkheden en hun beperkingen.’ Mirella de Brouwer is werkconsulent bij Weener XL, het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daar begeleidt ze klanten op weg naar werk en komt ze ook regelmatig in contact met De Schoonmaak Coöperatie. ‘Weinig werkgevers leggen zoveel flexibiliteit aan de dag als De Schoonmaak Coöperatie.’

Mirella is binnen Weener XL werkzaam voor Werkstart. Naast Werkfit en Werk is dat een van de drie pijlers binnen het Team Regie waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar arbeid worden geleid. ‘Bij Werkstart worden mensen ondersteund met een grote distantie tot de arbeidsmarkt die bovendien veel begeleiding nodig hebben’, licht Mirella toe. ‘Mensen hebben vaak aardig wat bagage bij zich en maken in eerste instantie kleine stapjes om weer richting een Talentontwikkelplek en/of betaald werk te gaan.’

Mensen die gekoppeld worden aan Werkfit, komen volgens de werkconsulent in aanmerking voor talentontwikkelingsplekken. ‘Wie bij Werk geplaatst wordt, heeft zicht op proefplaatsing en kan op termijn doorgroeien richting een arbeidscontract. Het streven is dat alle klanten van Weener XL zich ontwikkelen naar het hoogst haalbare niveau.’

Sociale activering
Om die ontwikkeling te bereiken, wordt binnen Werkstart bekeken hoe iemand zo snel mogelijk aan de slag kan. ‘Vaak komen mensen van ver en is een diagnose nodig om te bepalen wat iemand nodig heeft om te kunnen werken’, legt Mirella uit.

Aspecten die in deze eerste fase langskomen zijn onder meer sociale activering en het leren van basale werknemersvaardigheden. ‘Ook bekijken we met deskundigen hoe iemand er medisch en psychisch voorstaat, hoe de thuissituatie is en hoe belastbaar iemand is. En natuurlijk onderzoeken we samen met de klant wat deze zelf ambieert.’

Op dat moment komt ook De Schoonmaak Coöperatie in beeld. ‘Het is een van de partijen waarmee we nauw samenwerken’, vertelt Mirella. ‘Onze consulenten vertellen onze klanten wat het schoonmaakwerk inhoudt en arrangeren een eerste kennismaking. Als werkconsulent vind ik het belangrijk om mensen goed te informeren en ze gemotiveerd en enthousiast te vertellen wat werken bij De Schoonmaak Coöperatie betekent. Eerlijk is eerlijk, niet iedereen staat meteen te springen als schoonmaakwerk de revue passeert.’

Goed en eerlijk verhaal
Dat verandert volgens Mirella zodra duidelijk wordt gemaakt wat De Schoonmaak Coöperatie van iemand verwacht. ‘Een goed en eerlijk verhaal laat een soms vooringenomen beeld over schoonmaakwerk vaak kantelen. Wie oogt heeft voor de kansen die De Schoonmaak Coöperatie te bieden heeft, zal ontdekken dat het meer is dan schoonmaken alleen. Wie er aan de slag gaat, komt in beweging, ontmoet collega’s en werkt samen op een zorgvuldig uitgekozen locatie. Daar komt bij dat werk, óók schoonmaakwerk, een eigen inkomen en dus onafhankelijkheid biedt.’

Mirella steekt haar bewondering voor de aanpak van De Schoonmaak Coöperatie niet onder stoelen of banken. ‘Ik vind het oprecht bijzonder dat zoveel maatwerk wordt geleverd en dat de organisatie erin slaagt rekening te houden met alle specifieke mogelijkheden en beperkingen van onze klanten.’ Na vier en tien weken voert ze als werkconsulent evaluatiegesprekken met De Schoonmaak Coöperatie en wordt bekeken of een volgende stap - proefplaatsing of zelfs een vast contract - mogelijk is.

Een nieuwe toekomst
Zodra de klant die overstap maakt, draagt Weener XL hem of haar met veel vertrouwen over en gloort een nieuwe toekomst. ‘Dat de schoonmaak overdag plaatsvindt, is een pre’, meent Mirella. ‘De schoonmakers worden gezien én gewaardeerd en doen volwaardig mee binnen de organisatie waar ze aan het werk gaan.’