Sylvia de Beer (1993) en Andrei Surhailis (1984) zijn als werkconsulent verbonden aan Weener XL. Bij het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch werken ze elke dag intensief samen om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. De nadruk in hun ‘caseload’ ligt op de ondersteuning van Nederlanders met een migratieachtergrond, die regelmatig een toffe werkplek vinden bij De Schoonmaak Coöperatie.

De kern van Sylvia’s en Andrei’s werk is volgens beide werkconsulenten met een paar woorden te omschrijven: streven naar uitkeringsonafhankelijkheid. ‘We willen klanten die bij Weener XL aankloppen weer regie over hun eigen leven geven’, legt Sylvia uit. ‘Die zijn ze door een of meestal meerdere factoren kwijtgeraakt.’

Andrei: ‘Het is ons streven mensen weer meer zelfregie te geven, zodat ze naar vermogen zelfstandig en onafhankelijk kunnen zijn en meedoen in de samenleving. De afgelopen vier jaar hebben Sylvia en ik best veel klanten aangemeld bij De Schoonmaak Coöperatie. We zien dat die organisatie een belangrijke bijdrage aan zelfregie levert.’

Slimme koppeling
De aanpak bij Weener XL werpt vruchten af, zeggen beide werkconsulenten. ‘Onze kracht schuilt in de slimme koppeling van scholing en re-integratie’, vertelt Andrei. ‘Dat heeft als voordeel dat mensen die lang aan de zijlijn hebben gestaan of vanwege hun migratieachtergrond een taalachterstand hebben, tamelijk vlot kunnen aanhaken. Ze gaan parttime aan de slag, ontmoeten leuke collega’s, maken kennis met werknemersvaardigheden en volgen enkele dagdelen per week een taalcursus.’

Sylvia vult aan: ‘Het is belangrijk dat klanten zo snel mogelijk weer geactiveerd worden. Onze ervaring is dat mensen lastiger in beweging te krijgen zijn als ze, door welke omstandigheden dan ook, langer thuis zijn.’

Dat veel klanten succesvol aangemeld worden bij De Schoonmaak Coöperatie, heeft volgens Sylvia veel te maken met de flexibiliteit die deze organisatie aan de dag legt. ‘Er wordt rekening gehouden met alle mogelijkheden en beperkingen van onze klanten. Op basis van een goed advies, opgesteld door een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige, kan een traject op maat worden gemaakt waarbij bijvoorbeeld wordt gelet op iemands fysieke gesteldheid of thuissituatie.’

Studeren
Sylvia en Andrei werken nauw samen bij Weener XL en kunnen elkaar bij vakantie of ziekte moeiteloos vervangen. ‘Ik heb veel van Andrei geleerd’, vertelt Sylvia, die drie jaar geleden bij het Bossche werk-ontwikkelbedrijf aan het werk ging en daarmee één jaar korter in dienst is dan haar collega. ‘Toen ik net begon, heb ik klanten binnen onze vestiging regelmatig schoonmaaktrainingen gegeven’, gaat ze verder. ‘Dan gaf ik uitleg over schoonmaaktechnieken en -middelen en besteedde ik veel aandacht aan ergonomie.’

Andrei trad in 2018 in dienst bij Weener XL en heeft - net als Sylvia - voornamelijk vergunninghouders en nieuwkomers in zijn portefeuille. ‘Tien jaar geleden ben ik vanuit Wit-Rusland naar Nederland gevlucht. En raad eens wat destijds mijn eerste baantje was toen ik nog in het asielzoekerscentrum verbleef? Schoonmaker! Ik wilde graag iets betekenen voor Nederland en werkte vrijwillig twintig uur per week.’

Naast zijn huidige baan volgt Andrei aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een rechtenstudie en hoopt hij zijn afstudeerscriptie op korte termijn te voltooien. De studie sluit aan bij de rechtenopleiding die hij in zijn moederland volgde en draagt bij aan zijn ontwikkeling. ‘Ik studeer ook hoor’, vult Sylvia lachend aan. ‘Ik studeer genderstudies aan de Universiteit Utrecht en ben ook met mijn scriptie bezig. Dus straks zijn we samen afgestudeerd.’

Taart
Sylvia en Andrei vertellen dat hun klanten nogal eens aarzelen of ze willen kiezen voor De Schoonmaak Coöperatie. Ze zijn bevooroordeeld en denken dat schoonmaakwerk altijd vies is. ‘Om het stigma dat aan schoonmaakwerk kleeft weg te nemen, organiseren we soms meeloop- of kennismakingsdagen’, legt Andrei uit. ‘Als klanten kennismaken met leuke collega’s en merken dat De Schoonmaak Coöperatie flexibel omgaat met eventuele beperkingen, ligt daar vaak de basis voor succes.’

Sylvia is enthousiast over de werkwijze van De Schoonmaak Coöperatie, inclusief de dagschoonmaak waarvoor bewust gekozen wordt. ‘Bij Weener XL zien we de schoonmakers elke dag. Omdat ze vaak uit onze portefeuille komen, is het leuk ze regelmatig te begroeten en een praatje te maken. Zo begint elke werkdag gemoedelijk en leuk. En als ik jarig ben, trakteer ik ook hen op chocolade. Waarom? Omdat ze erbij horen.’